kígyó

Ezt szimbolizálja a kígyó a görögök és a Biblia szerint

A mitológiában a kígyó a látnokokat, orákulumokat szimbolizálta.


Teireszasz egy vak görög jós volt a mitológiában, aki egy kígyópárt látva elundorodott. Ekkor Héra istennő nővé változtatta őt. Teireszasz hét évet töltött nőként. Tisztelni kezdte a kígyókat, majd Héra visszaváltoztatta. Később egy vitában, mely Zeusz és Héra között zajlott, Teireszasz Zeusszal értett egyet, ezért Héra megvakította, Zeusz pedig a jövőbe látás képességét adta neki kárpótlásként.

Az ókorban nagyon komolyan vették a jóslást, Arisztotelész is írt az álmok szerepéről a jóslásban. A látnokok felett álltak az orákulumok. Az orákulum egy istenség, amely Uadzset ókori egyiptomi kobraistennőtől ered.

Őt gyakran összetekeredve, kígyóként ábrázolták, aki a főisten, fejére tekeredve védi őt, ám papirusz köré fonódva is láthatjuk. Innen ered az ureusz, az óegyiptomi kígyó jelkép, amely többek között Tutanhamon halotti maszkján is megjelenik.

Maszk Replika Kir\u00e1ly Tutanhamon

Tutanhamon halotti maszkjának replikája, melyen jól kivehető a kígyó.

Pixabay

Uadzset orákuluma Per-Uadzset templomában volt, innen terjedt az orákulumi hagyomány Hellászba.

A kígyó mérge lehet gyógyító hatású is, ezért kettős jelentése van. A Számok könyve szerint Mózes bronzkígyót emelt egy oszlopra, hogy megvédje az izraelitákat az Isten által büntetésül küldött tüzes kígyók harapásától.

„Ennek láttára a nép Mózeshez járult, s megvallották: „Vétkeztünk, amikor zúgolódtunk az Úr ellen és te ellened. Járj közben értünk az Úrnál, hogy vigye el ezeket a kígyókat rólunk!" Mózes tehát közbenjárt a népért. S az Úr így válaszolt Mózesnek: „Csinálj egy tüzes kígyót, s erősítsd egy póznára. Akit marás ért és rátekint, életben marad!" Mózes tehát csinált egy rézkígyót és egy póznára tette. Akit megmartak a kígyók, de föltekintett a rézkígyóra, az életben maradt"

olvasható a Bibliában.

A kígyó tehát egyszerre öl és ment. Asclepiust, az orvoslás istenét is kígyókkal, kígyós bottal szokták ábrázolni, mivel Asclepius fülét egy kígyó nyalta tisztára, hogy meghallhassa a titkos tudást, melyet átadott neki. Az ókori görögöknél a kígyó összefonódott a bölcsességgel is.

A caudecus továbbá egy görög szimbólum, melyen két kígyó tekeredik egy bot köré. Általában Hermész kezében lehet látni. Gyakran tévesen ezt a két kígyós szimbólumot társítják az orvoslással, de az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization) például Asclepius botját tette bele logójába.

asclepius k\u00edgy\u00f3

Asclepius kígyós botjával.

Wikimedia Commons

Az uroborosz ezek mellett a mitológiában a saját farkába harapó kígyó képe, mely az örökkévalóságot, születést, halált, kozmoszt és megújulást szimbolizálja. Ez a jelkép is Egyiptomból származik, az újjászületés mellett pedig a szexualitás jelentését is önmagában hordozza.

A legismertebb kígyó mind közül azonban a Teremtés könyvében található. A paradicsomban levő kígyó okosan érvelt, emberszerű nyelvezete volt:

„A kígyó ravaszabb volt a föld minden állatánál, amit az Úristen teremtett".

A kígyó itt a jó és a rossz szimbóluma, aki meggyőzi Ádámot és Évát, hogy egyenek a fa gyümölcséből, majd kinyílik a szemük. Ezután az Úristen elátkozza őt, arra kárhoztatja, hogy a hasán csússzon és a föld porát egye.

(Forrás: Psychology Today)


A figyelmetekbe ajánljuk