A fekete lyukak elméletben meglátogathatóak, a visszatérés viszont kérdéses

A szakemberek szerint biztonságosan bemehetnénk egy fekete lyukba, igaz, kijönni már nem tudnánk belőle.


A fizikusok szerint többet megtudhatnánk fekete lyukakról, ha sikerülne belépni egybe. Ezt elméletben akár meg is tehetnénk, de csak úgy, hogy szupermasszív és elszigetelt fekete lyukakat látogathatnánk meg. Ezzel az utazással egyetlen egy probléma lenne csak:

nem tudnánk visszajönni és beszámolni mindarról, amit odabent láttunk.

Kétféle fekete lyukat különböztetünk meg. Az egyik nem forog és tömege körülbelül a Nap súlyával azonos. A másik a Nap súlyának több százmilliószorosa és forog, ez utóbbit nevezzük szupermasszív fekete lyuknak. Megkülönbözteti őket továbbá a középpontjuk és az eseményhorizont közti távolság is.

Eseményhorizontnak nevezzük azt a határt, amelyen túl semmi nem hat a megfigyelőre, a fénysugarak például sosem lépik át az eseményhorizontot. Minden fekete lyuknak van eseményhorizontja, mivel erős gravitációjuk miatt semmi sem jöhet ki belőlük, még a fény sem. Innen jön a fekete lyuk elnevezés is. Ugyanezen ok miatt nem tudnánk visszatérni egy fekete lyukból.

Az eseményhorizont sugármérete az adott fekete lyuk tömegétől függ. A sugárméret kulcsfontosságú, mivel elméletben elegendő hely kellene az ember számára, hogy túlélje a fekete lyukba zuhanást. A Napunk tömegével rendelkező fekete lyuk esetében az eseményhorizont sugara alig 3,2 kilométer, egy, a Tejút közepén lévő szupermasszív fekete lyuk ezzel szemben nagyjából 4 millió naptömegű, és 11,7 millió kilométeres sugárméretű eseményhorizonttal rendelkezik.

A gravitációs különbségek miatt sem érdemes a kisebb fekete lyukat választani, amikor felfedezőtúrára indulunk. A közeli centrum miatt ugyanis nagyobb gravitációt gyakorolna a lábunkra mint a fejünkre, feltéve, hogy a lábunkkal lépünk be, ez pedig ahhoz vezetne, hogy teljesen kinyúlnánk, akár a spagetti. A szupermasszív fekete lyuk esetében az eseményhorizontnál való belépéskor sokkal távolabb lenne a centruma, emiatt nem érné testrészeinket különböző nagyságú gravitáció, és nem nyúlnánk ki.

További veszélyei a fekete lyukaknak, hogy nagyon forrók, az őket körülvevő akkréciós korongok rengeteg meleg gázt tartalmaznak, de a véletlenül beléjük esett csillagok és bolygók is bocsáthatnak ki ilyesmit. Emiatt kellene teljesen elszigetelt szupermasszív fekete lyukat keresnünk az utazáshoz, mivel ez nem szippant magába gázokat és bolygókat, tehát nem hevült fel túlságosan.

Amennyiben tehát találnánk egy szupermasszív, elszigetelt fekete lyukat, felfedezhetjük belülről. Kár, hogy egyedül élveznénk a felfedezést, mivel örökre ott ragadnánk.

(Forrás: Sciencealert)

A figyelmetekbe ajánljuk