A gízai Nagy Piramisok

Elképzelhető, hogy megfejtették a piramisok elhelyezkedésének titkát

A gízai piramisok évszázadok óta fejtörést okoznak a kutatóknak – nemcsak a titokzatos üregeik és rejtett kamrák, hanem az is, hogy az ókori egyiptomiak hogyan építettek ilyen lenyűgöző épületeket modern technológia nélkül.


A kutatók számára az egyik legzavaróbb kérdés az, hogy az építmények hogyan lettek ilyen tökéletesen egymás mellé igazítva.

Bár kissé egyoldalú, összességében a 138,8 méteres gízai Nagy Piramis más néven a Khufu Nagy Piramisa – négyzet alakú oldalai hihetetlenül egyenesek, és szinte tökéletesen igazodnak az észak-dél-kelet-nyugati égtájak mentén.

A Khufu Nagy Piramisának építői négy ívpercnél jobb pontossággal, azaz egy fok tizenötödrészének megfelelő pontossággal igazították a nagy műemléket a kardinális pontokhoz

magyarázta Glen Dash régész és mérnök a The Journal of Ancient Egyptian Architecture című folyóiratban 2017-ben megjelent tanulmányában.

Valójában mindhárom legnagyobb egyiptomi piramis – kettő Gízában és egy Dahsurban – figyelemre méltóan igazodik egymáshoz, olyan módon, amit nem is várnánk egy drónok, tervrajzok és számítógépek nélküli kor építészetétől.

Bár számos hipotézis létezik arra vonatkozóan, hogyan csinálták ezt a sarkcsillagot használták a piramisok igazításához, vagy a Nap árnyékát –, soha nem volt teljesen világos, hogyan működtek ezek a technikák.

Dash egy másik, egyszerűbb ötlettel állt elő. Tanulmánya szerint az egyiptomiak nagyjából 4500 évvel ezelőtt az őszi napéjegyenlőséget használhatták a tökéletes igazodás eléréséhez.

A napéjegyenlőségnek azt a pillanatot tekintik, amikor évente kétszer a Föld egyenlítőjének síkja áthalad a Nap korongjának középpontján, és a nappal és az éjszaka hossza nagyjából megegyezik.

Korábban a napéjegyenlőségi méréseket figyelmen kívül hagyták, mint lehetséges igazítási módszert, mivel azt feltételezték, hogy ez a metódus nem biztosít elegendő pontosságot.

Dash munkája azonban megmutatta, hogy van rá mód, hogy ez működhetett volna, egy gnomonként ismert rúd segítségével.

Hogy ezt kiderítse, Dash valóban elvégezte saját kísérletét: a 2016-os őszi napéjegyenlőség első napján 2016. szeptember 22-én – kezdte a kísérletet, és egy gnomon segítségével árnyékot vetett.

Szabályos időközönként követte az árnyék pontját, és egy sima pontgörbét alkotott. A nap végén pedig egy megfeszített zsinórdarabbal, amelyet a pólus köré tekert, a görbe két pontját megszakította, és egy majdnem tökéletes, kelet-nyugati irányban futó vonalat hozott létre.

Dash azt is kimutatta, hogy a hiba mértéke enyhén az óramutató járásával ellentétes - ami hasonló ahhoz az enyhe hibához, amelyet a gízai Khufu és Khafre piramisok, valamint a dahsúri Vörös piramis igazításában találtak.

Bár a tanulmánya azt mutatja, hogy ezt a technikát használhatták a piramisok igazítására, még mindig nincs szilárd bizonyítékunk arra, hogy ez valóban így volt-e.

Az egyiptomiak sajnos kevés nyomot hagytak ránk. Nem találtunk olyan mérnöki dokumentumokat vagy építészeti terveket, amelyek technikai magyarázatot adnának arra, hogy az ókori egyiptomiak hogyan igazították ki bármelyik templomukat vagy piramisukat

írta Dash.

Forrás: Science Alert

A figyelmetekbe ajánljuk