landmark photography of Chichen Itza, Mexico

Új tanulmány született a maja civilizáció összeomlásáról

A régészeti és történelmi feljegyzések alkalmasak az éghajlati válságok múltbeli társadalmi hatásainak hosszú távú ciklusokon átívelő vizsgálatára.


A kutatók 800 évnyi történelmet tekintettek át, és arra a következtetésre jutottak, hogy Mayapan - a Yucatán-félsziget maja népe kulturális és politikai fővárosa a Kr. u. 13-14. században - az aszály miatt pusztulhatott el. A kutatók szerint ez a szárazság polgári konfliktushoz vezetett volna, ami viszont politikai összeomlást eredményezett volna. Az emberek ezután kisebb és biztonságosabb településekre vonultak volna vissza. Az új tanulmány amellett, hogy hasznos betekintést nyújt ennek az ősi népnek a történetébe, egyben figyelmeztetés is: arra, hogy az éghajlati változások milyen gyorsan nyomást gyakorolhatnak még a legjobban megalapozott és virágzó civilizációkat is.

Több adatforrás azt jelzi, hogy a polgári konfliktusok jelentősen megnövekedtek, és az általánosított lineáris modellezés korrelálja a városban zajló viszályokat a szárazsággal Kr. u. 1400 és 1450 között, írják a kutatók a közzétett tanulmányukban. Az elhúzódó aszály fokozta a rivális frakciófeszültségeket, de az ezt követő alkalmazkodás a régió szintű ellenálló képességről árulkodik, biztosítva, hogy a maja politikai és gazdasági struktúrák az európai érintkezésig, az i. sz. 16. század elejéig fennmaradtak.

A csapatnak rengeteg történelmi feljegyzéssel kellett dolgoznia, amelyek a népességváltozásra, a korabeli étrendre és az éghajlati viszonyokra vonatkoztak. Ezeket a feljegyzéseket az emberi maradványok új elemzésével egészítették ki a (konfliktusra utaló) traumás sérülések jelei után kutatva. Összefüggés mutatkozott a megnövekedett csapadékmennyiség és a terület megnövekedett népessége, valamint a későbbi csapadékcsökkenés és a konfliktus fokozódása között. A kutatók szerint a Kr. u. 1400-1450 közötti elhúzódó szárazság valószínűleg Mayapan elhagyásához vezetett.

A tanulmány szerint a vízhiány hatással lehetett a mezőgazdasági gyakorlatra és a kereskedelmi útvonalakra, ami megterhelte Mayapan lakosságát. Ahogy az élelmiszer egyre fogyott és a helyzet egyre veszélyesebbé vált, az emberek vagy meghaltak, vagy szétszéledtek. A város elhagyása előtt kiásott utolsó tömegsírban a kutatók arról számolnak be, hogy a maradványok közül sok valószínűleg a cocomok (az államfők) családtagjaihoz tartozott - a véres véget a versengő frakciók és a társadalmi zavargások okozták.

Eredményeik alátámasztják Mayapan mesés intézményi összeomlását Kr. u. 1441 és 1461 között, amely a politikai rivalizálás és ambíció által vezérelt polgári konfliktus következménye volt, és amely beágyazódott a yucatecani népek társadalmi emlékezetébe, akiknek tanúvallomásai bekerültek a korai gyarmati időszak írásos emlékeibe. A környezeti nyomásra, például az aszályra adott emberi válaszok egyértelműen összetettek, régiónként és korszakonként eltérőek - nagyon sok tényezőt kell mérlegelni és egyensúlyba hozni, amikor azt vizsgáljuk, hogy egy történelmi népesség miért cselekedett úgy, ahogyan cselekedett.

A Yucatán-félsziget más részeire irányuló népességmozgás, beleértve a virágzó tengerparti városokat és a politikailag független településeket, hozzájárult ahhoz, hogy a maja kultúra Mayapan bukása után is virágzott - és a spanyol uralom kezdete előtt kevés bizonyíték van arra, hogy e régiók között bármilyen konfliktus lett volna. A kutatók szerint ez az ember és a környezet közötti alkalmazkodás rugalmas rendszerének bizonyítéka, de az alkalmazkodás csak egy bizonyos határig vezethet. Ugyanezek a régiók, a világ többi részével együtt, ismét szembesülnek az éghajlati válsággal.

(Forrás: ScienceAlert)


A figyelmetekbe ajánljuk