Egy fekete-fehér macska

Egy tanulmány szerint ezért lett kisebb a macskák agya az évezredek során

Ahogy a macskák az elmúlt mintegy 10 000 év során domesztikálódtak, agyuk mérete jelentősen összezsugorodott, ami fontos új ismeretekhez vezethet arról, hogyan alkalmazkodnak az állatok a háziasításhoz.


A kutatók összehasonlították a házimacskák (Felis catus) és az európai és afrikai vadmacskák – amelyekről most már genetikai szempontok alapján is kijelenthető, hogy ezekből a fajokból fejlődtek ki a házimacskák – koponya és agyméretét.

A kutatócsoport a vadmacskák és a házimacskák hibridjeit is megvizsgálta, és megállapította, hogy az ő agyméretük a másik két csoport közé esett. Ez is arra utal, hogy a háziasítás vezetett a változásokhoz.

Adataink azt mutatják, hogy a házimacskáknak valóban kisebb a koponyatérfogatuk (ami kisebb agyat jelent – a szerk.) mind az európai vadmacskákhoz (Felis silvestris), mind a házimacskák vadon élő őseihez, az afrikai vadmacskákhoz (Felis lybica) képest, ami igazolja a régebbi eredményeket

– magyarázzák a kutatók új tanulmányukban.

A macskák agyméretét a kutatók már az 1960-as és 1970-es évek óta vizsgálják, és ezt a háziasított állatoknál megjelenő, kisebb agyméretű tendenciát megfigyelték a juhoknál, kutyáknál és nyulaknál is. Minden bizonnyal úgy tűnik, hogy itt valami jelentős dolog áll a háttérben.

A kutatók egy, már létező elképzelést vetettek fel, miszerint a háziasítás során a szelídségre irányuló természetes szelekció ahhoz vezet, hogy az állatokban kevesebb neurális gerincsejt termelődik, ami az izgatottsággal és a félelemmel van összefüggésben. A stresszre adott válaszreakció az agy mérete és az általános testmorfológia megváltozásához vezethet.

A vizsgálat szerint tehát nemcsak az emberek, hanem a háziasított macskák agymérete is csökkent az évezredek alatt.

Bár a tanulmány következtetései nem teljesen újak, néhány esetben évtizedes kutatásokat frissítenek fel, így a háziasítás elméletein dolgozó tudósok friss adatokat kapnak, amelyeket értelmezhetnek.

A kutatók szerint még több fajról kell adatokat gyűjteni ahhoz, hogy teljes mértékben megértsük, milyen hatással volt a háziasítás a macskákra.

Forrás: Science Alert

A figyelmetekbe ajánljuk