Bruce willis

Mindenkit megdöbbentett a tegnapi hír, amikor Bruce Willis bejelentette, hogy kognitív képességeit befolyásoló egészségi állapota miatt végleg felhagy a színészi pályával. A sztár afáziában szenved, de mi is pontosan ez a betegség?


Az afázia összefoglaló elnevezése mindazon beszédzavarnak, amely a beszédközpontok és összeköttetéseik károsodása miatt bekövetkező, a beszédtanulás befejezése után szerzett beszédzavar. Az ideggyógyászatban az afáziát tünettani és lokalizációs szempontok szerint tárgyaljuk, mint a nyelvi szimbólumok használatának (képzés és megértés) és kimondásának individuális zavarát.

– mondta Dr. Szirmai Imre professzor.

Unsplash

Az afázia több területen is problémát okozhat:

• az expresszív beszédben, ugyanakkor az artikulációs mozgások megvalósításának kvalitatása többnyire megmaradt,
• a beszédmegértésben, a tárgyak, illetve személyek neveinek megtartásában, holott a dolgok jelentése és lényege ismert maradt,
• a képek jelentésének megragadásában,
• a megfelelő szó megtalálásában,
• az írott nyelv területén az olvasás és írás véghezvitelében,
• a számolási készségekben.

Rendkívüli esetekben a beszédkészség teljes elvesztésével is járhat a betegség.

Legjellemzőbb tünetek a beszédben:

• Megváltozhat a szóbeli kifejezés ritmusa, a sérült beszéde lassúbbá, vagy gyorsabbá válik.
• Súlyos formában beszédképtelenség észlelhető, beszédkiesés léphet fel.
• A beteg csak sztereotípiákat képes ismételgetni (ez lehet egy megmaradó nyelvi elem, vagy egy újratanult kifejezés is).
• Bizonyos automatikussá vált verbális formák megőrződhetnek (pl.: a hét napjai, vagy a színek).
• Legtöbb esetben a megnevezés okoz problémát ( a nyelve hegyén van, de nem tudja kimondani).
• A sérült parafáziákat (szótorzulás) alkalmaz, melyek lehetnek: betűkihagyások, felcserélések egy szóban: asztal-esztol, szombat-tombat, verbális- hangalakilag hasonló, de tartalmilag más szó: pulyka-hurka, jelentésben közelálló szóval való felcserélés: villa-kés, fotel-szék.
• A sérült a nyelvtani szabályokat mellőzve beszél, a szintaktikai struktúrákat helytelenül használja.
• Sokszor nonverbálisan, gesztusokkal, mimikával utal a keresett szóra.

Többféle afázia is létezik, amelyekért más agykérgi területek felelősek.

Két nagy csoport különíthető el, melyekben a beszédmegértés és a beszédismétlési készség szerint tovább osztályozhatók a zavarok: fluens (folyamatos), vagy nonfluens (nem folyamatos).

  • A fluens beszéde normális, vagy kissé gyorsabb tempójú. Náluk enyhébb nehézségek lépnek fel beszédképzésben, megőrzik a beszéddallamot és a hangsúlyt. Ezenfelül a tartalmas szavak hiánya, parafáziák, neologizmusok és megtartott nyelvtani struktúra jellemzi őket.
  • A nonfluens beszélőnél ezzel szemben lassú a beszédsebesség, a beszédképzés sokkal nehezebb számukra. A beszéddallam és beszédhangsúly károsodása vehető észre és a nyelvtani szerkezetek mellőzése jellemzi. A beteg beszéde izolált szavakból áll.
Arról egyelőre nem tudni, hogy Bruce Willis állapota mennyire súlyos.

stepsbudapest.com

A figyelmetekbe ajánljuk