fountain pen on black lined paper

Egy libériai nyelv ritka írásmódját találták meg a semmi közepén, ami új betekintést nyújtott abba, hogyan fejlődtek az írott nyelvek.


Manapság talán mindannyian természetesnek vesszük az írott szót, de a kutatók még mindig nem tudják pontosan, hogyan fejlődött ez a korai emberi technológia azzá a mindenütt jelenlévő szükségletté, ami ma. Az eddigi ismereteink szerint az írás feltalálása körülbelül 5000 évvel ezelőtt történt a Közel-Keleten, és újra és újra feltalálták. Ma is új írásrendszereket hoznak létre, például Nigériában és Szenegálban. Még a legkorábbi írásrendszerekről is úgy vélik, hogy egyetlen generáción belül, kis csoportok alakították ki, mint például a vai írás.

Most egy, a semmi közepén talált régi vai szöveg alapján készült kutatás közelebb vezethet az írás fejlődésének megértéséhez. Kiderült például, hogy történetének első 171 éve alatt a vai írás valóban egyre inkább tömörödött. Az egyszerűsítés a felhasználók nemzedékein keresztül történt és a legbonyolultabb szimbólumok egyszerűsödtek a leginkább. Ezek a változások korántsem véletlenszerűek a szöveget kutatók szerint.

A nyelvek a memórián és a tanuláson keresztül egyfajta természetes szelekciós folyamaton mennek keresztül, ahol a legnehezebben felidézhető jellemzők nem maradnak fenn. Ahogy a betűk kevésbé összetetté váltak, úgy lett egyre egységesebb a használatuk. A nyelvek egyszerűsítésében valószínűleg az eszközök változásai is szerepet játszottak, az új íróeszközöktől kezdve a papír feltalálásán át a számítógépek használatáig.

Bár az írásrendszer gyors fejlődése meglehetősen figyelemre méltónak tűnik, a kutatók szerint ez azért következett be, mert feltalálói és használói már tudták, mire képes az írás, mert ismerték más kultúrákban való használatát. Ez ösztönözhette a vai embereket arra, hogy gyorsan optimalizálják rendszerüket. Ugyanakkor kompromisszumot kell kötni az egyszerűsítés és az egyes szimbólumok megkülönböztethetőségének biztosítása között, ami lehet az oka annak, hogy egyes írások megtartották a komplexitást. A kutatók remélik, hogy ezt tovább vizsgálhatják.

(Forrás: ScienceAlert)


A figyelmetekbe ajánljuk