idős házaspár pár old couple
Egész életünk során keressük az élet értelmét, de azt mindig más dolgokban véljük felfedezni.


Bármelyik korosztály megkérdezheti élete során, hogy "Ki vagyok én?", „Merre tartok?", „Mit kéne tennem?" és erre különböző válaszok születhetnek.

Az élet értelme kifejezés grandiózusan hangzik, de valójában elég hétköznapi. Legtöbben először tinédzserkorban merengünk el rajta. Ez az időszak identitásunk kialakításának, értékeink felfedezésének és a jövőre vonatkozó célok kialakításának ad teret.

Életünk során azonban változnak céljaink, értékeink, változnak a barátságok, amikből meríthetünk értelmet.

A pszichológusok által gyakran feltett kérdés az, hogy az emberek értelem-érzése nő-e vagy csökken az életkor előrehaladtával. Vajon ki látná értelmesebbnek életét: a középiskolai végzettségűek, akik életük következő szakaszát kezdik, vagy az idősebb felnőttek, akik nyugdíj előtt állnak éppen? A válasz az, hogy mindkettő értelmesnek találja az életét, csak másban látják azt. A fiatalok általában a jövőbeni céljaik elérésében találnak értelmet, míg az idősebbek a múltbeli teljesítményeiken való elmélkedésen keresztül.

Egy tanulmányban a kutatók csaknem kilencezer embert kérdeztek meg a világ minden tájáról az élet értelmességéről. Életkorban volt köztük tinédzser és 65 éves is. A felméréshez egy tesztet alkalmaztak, amely két pontszámot eredményezett. A keresés pontszám azt mutatta, hogy az emberek mennyire törekednek az életük értelmének megtalálására, míg a jelenlét pontszám azt, hogy mennyire reflektálnak a résztvevők az életükben már meglévő jelentésre. Érdekes módon úgy tűnik, hogy ez a két pontszám ellentétes irányba mozog az élettartam alatt.

Tehát, míg a fiatalok inkább keresik az élet értelmét, az idősebbek már találtak olyan pontokat, amikhez kötni tudják ezt. Bár a különbség nem volt számottevő, mégis láthatjuk a kutatásból azt, hogy az értelem mást jelent nekünk az élet különböző szakaszaiban. Fiatalként egy várt dolog, a jövőben lebeg, felnőttként pedig már jó esetben körülvesz minket.

Ez a tanulmány összhangban áll Erik Erikson fejlődéspszichológus elméletével. Szerinte a különböző életszakaszokban más-más feladataink vannak, vagyis mindig másban találunk értelmet. Míg egy fiatal felnőtt az intimitással küzd, tehát a szerelmet keresi, a jövőbeli családalapításban lát értelmet, egy idősebb ember integrálja mindazt, ami életében történt, készül a lezárásra, ő ebben találhat értelmet.

Nem számít, hogy az élet melyik szakaszában vagyunk, Erikson elmélete alapján mindig van valami cél, feladat, amiben értelmet találunk éppen.

(Forrás: Psychology Today)

A figyelmetekbe ajánljuk