clown fish in shallow focus photography

A halak okosabbak, mint gondolnád

A halak meglepően jók a számtesztekben - ez a képesség néha élet és halál között dönt.


A tudósok gyakran elgondolkodtak azon, hogy az embereknek és más állatoknak miért van lateralizált agyuk, ahol az agy két fele különböző funkciókat lát el. Az embereknél például a bal félteke gyakran a nyelvvel és a matematikával van kapcsolatban, míg a jobb félteke inkább a művészettel. Az egyik elmélet szerint az erősen lateralizált agy lehetővé teszi, hogy mindkét agyfélteke külön-külön elemezze az információkat.

Az egyik legkorábbi demonstráció a számszerű információ lehetséges felhasználásáról a halrajválasztásban a süllőkkel (Pimephales promelas) történt, néha egy ragadozó, a nagyszájú sügér (Micropterus salmoides) jelenlétében. Minden egyes apróhalnak két, a tartály ellentétes oldalán lévő raj közül kellett választania. A rajok egytől huszonnyolc halig terjedtek, és a kísérleti halak a nagyobb rajokat választották a számtartományon belül, a ragadozó jelenlétével vagy anélkül.

Ez arra utal, hogy a nagyobb rajhoz való csatlakozás ösztönös, de a két raj számosságának felmérési képességétől függ. Bár a számosságot a kísérletezők manipulálták, nem volt egyértelmű, hogy a tesztelt halak a számosságra vagy a rajsűrűségre reagáltak-e, mivel a különböző méretű rajok ugyanazt a medencetérfogatot foglalták el. A háromtüskés pálcikacsík, amikor nem a párzási időszakban van, szintén halrajokban él. Mint sok más rajzó hal, ez is a halraj sűrűségére reagál a választáskor, mivel a számosság és a sűrűség a valóságban általában együtt jár.

A két raj azonos számossága esetén a bothal a sűrűbbet fogja előnyben részesíteni, de azonos sűrűség esetén a nagyobb létszámú halrajokat fogja előnyben részesíteni. Egy, a Padovai Egyetemen végzett másik kísérlet guppikkal, aminek már azzal a konkrét kérdéssel futott neki, hogy ha ezeknek a kis halaknak két számosságfelismerő rendszerük van-e, ahogyan azt más gerincesek esetében. Kísérleteik azt mutatták, hogy az erősen lateralizált agyú halak képesek voltak különbséget tenni három és négy tárgy között, mind természetes, mind mesterséges környezetben, míg a nem lateralizált agyúak csak kettő és három tárgyat tudtak megkülönböztetni egymástól.

A négy tárgyat tartalmazó tárgyhalmazok nyomon követése és összehasonlítása a legtöbb állatnál a felső határnak tűnik, ezután az állatok (beleértve az embert is) egy alternatív rendszerre váltanak, amely arányokra támaszkodik a halmazok összehasonlításakor. Ez utóbbi módszer gyorsabb, de kevésbé pontos. Számos oka van annak, hogy miért lehet fontos az állatok számára a tárgyak számon tartása vagy a halmazok pontos összehasonlítása. Ez a számbeli képesség fontos adaptív tulajdonság, mivel lehetővé teszi a vadon élő halak számára, hogy a legnagyobb elérhető halraj biztonságát válasszák.

Ebben az egyéni különbségek is szerepet játszanak. A legjobb számbeli képességgel rendelkező hím halak vezetik a többi hímet, és talán az ő vezető szerepük biztosítja, hogy a raj együtt maradjon, mert ugyanabba az irányba tart. Az eredmények azt sugallják, hogy az erősen lateralizált agyú állatok előnyben lennének ezekben az összefüggésekben, és ez megmagyarázhatja, hogy más fajok, például mi, emberek, miért fejlesztették ki a lateralizált agyat. Kiderülhet, hogy azok a gének, amelyek egy-egy fizmot jó vagy rossz számolási képességűvé tesznek, ugyanazok a gének, amelyek minket is ugyanúgy hajlamosítanak.

(Forrás: BigThink)


A figyelmetekbe ajánljuk