földgömb

Az Egyesült Nemzetek Szervezete ma 195 országot ismer el a világon. De meddig marad ez a lista változatlan? Globális térképünk többet változik, mint gondolnánk. A geopolitikai erőknek köszönhetően nemzetek jönnek és mennek.


2019-ben a globális közösség üdvözölte Észak-Macedóniát, a volt Jugoszlávia utódállamát, amelyet korábban Macedón Köztársaságként ismertek. És akkor még nem is beszéltünk olyan helyekről, – mint Tibet –, amelyeknek maga a nemzetként való státusza is vitatott.

Vannak olyan országok, köztársaságok és régiók, amelyek szó szerint lekerültek a térképről. Néhányan nevet változtattak. Mások különálló egységekre szakadtak. Sokan elvesztették szuverenitásukat, miután egy másik ország elfoglalta őket. Mindenesetre a nemzetközi közösség egyiket sem ismeri el létező nemzetként.

Történelmet kedvelő világutazók, figyelem! Íme, néhány ország, amelyek már nem léteznek.

Poroszország

commons.wikimedia.org

A Porosz Királyság történelme egészen a középkorig nyúlik vissza, és 1947-ig fenn is állt. Poroszország II. Frigyes uralkodása alatt élte virágkorát a 18. században, amikor még független fejedelemségekből álló királyság volt. Ezek ugyanolyan országstátusszal rendelkeztek, mint a mai Egyesült Királyságot alkotó négy ország.

A királyság túlélte a Napóleon, a dánok, az osztrákok és a franciák elleni háborúkat. A 20. századi világháborúk azonban a vesztét jelentették. Amikor Németországot legyőzték az I. világháborúban, a porosz monarchia megszűnt. Miután a II. világháborút követően a szövetségesek átvették az irányítást Németország felett, Poroszország területeit felosztották, és az egykor uralkodó államot teljesen megszüntették.

Új-granadai Alkirályság

commons.wikimedia.org

Az Új Granadai Királyság vagy Új-Granada a spanyol gyarmati tartományok gyűjteménye volt Dél-Amerikában. Eredetileg a Perui Alkirályság egy része volt, de 1549-ben külön királyságot hoztak létre Santa Fe Audiencia of Santa Fe néven.

Később voltak kísérletek független államok meghatározására, de végül a királyság és az alkirályság eggyé olvadt, így jött létre az Új-Granada Egyesült Tartományai. A régiót azonban 1816-ban Spanyolország visszafoglalta, s ezzel Új-Granada megszűnt.

Burma

Unsplash / Alexander Schimmeck

Hallottál már a burmai pitonról? A hatalmas kígyók eredetileg Burmában voltak megtalálhatóak, de Burma ma már nem létezik. Egykor brit gyarmat volt, ami 1948-ban független országgá vált, Burmai Unió néven.

A legtöbb más egykori brit gyarmat a Brit Nemzetközösség tagja lett. Burma azonban kétkamarás parlamentet hozott létre, amely egy képviselőházból és egy nemzetiségi kamarából áll. Az ország egyes etnikai csoportjai azonban a föderalizmust szorgalmazták, és a hadsereg 1962-ben puccsot hajtott végre.

1989-ben Burma nevét hivatalosan Mianmarra változtatták. Valójában ez ugyanaz az ország, csak más néven.

Ceylon

Unsplash / Lucija Ros

A szigetállam története a Kr. e. VI. század végére nyúlik vissza, amikor a szingalézek megszállták. Ez a csoport békésen élt a földön, amíg egy dél-indiai dinasztia meg nem ragadta a hatalmat, és a 15. században meg nem alapította a tamil királyságot.

A hódítás azonban még korántsem ért véget. A következő két évszázadban Ceylont a portugálok, majd a hollandok szállták meg, mígnem 1796-ban brit ellenőrzés alá került. S egészen 1948-ig a britek uralkodtak, amíg Ceylon függetlenné nem vált.

Végül 1972-ben a nemzetállam elfogadta a Sri Lanka nevet, ami azt jelenti, hogy „nagy és gyönyörű sziget", amelyet a mai napig viseli.

(Farandwide)

A figyelmetekbe ajánljuk