Ez az oka annak, hogy december 25-én ünnepeljük a karácsonyt – a legnépszerűbb ünnep története

Ez az oka annak, hogy december 25-én ünnepeljük a karácsonyt – a legnépszerűbb ünnep története

A karácsonyt évszázadok óta ünneplik, következésképpen történelme igencsak színes, s megannyi legendát és történetet olvashattunk és hallhattunk róla. Íme, néhány érdekesség az egyik legfontosabb ünnepről!


Pogány ünnepek

Wikipedia / Robert Chambers - The Book of Days (1864)

A Názáreti Jézus érkezése előtt a tél közepe a világ számos kultúrájában az ünneplés ideje volt. A pogányok számára különösen a téli napforduló volt fontos esemény. A germán törzsek és az északiak a Yule nevű ünnepet évente december 21-én ünnepelték a vadászat, Odin isten és a pogány angolszász Mōdraniht tiszteletére. A mai karácsonyi hagyományoknak megfelelően a pogányoknál is voltak olyan hagyományok, mint az óriási lakomák és az ünnepi dalok éneklése.

Ókori róma

commons.wikimedia.org

Az ókori rómaiak Saturnalia ünnepét Szaturnusz isten tiszteletére ünnepelték. Az ünnep egy héttel a téli napforduló előtt kezdődött és egy hónapon át tartott. A római naptár szerint a téli napforduló december 25-re esett. Az ünnep egyik nevezetes eleme a szerepcsere volt. Itt a szolgák urakként viselkedtek, és így a büntetés következménye nélkül szerezték meg a szólásszabadságot. Emellett a rómaiak követték az ajándékozás hagyományát.

Miért ünnepeljük a karácsonyt december 25-én? 

A közhiedelemmel ellentétben a kereszténység fennállásának első három évszázadában Jézus születését egyáltalán nem ünnepelték. A vallás legfontosabb ünnepei a január 6-i vízkereszt és a húsvét voltak. December 25-ét mint Krisztus születésének napját először egy Kr. u. 336-ból származó korai római naptár említi.

De vajon Jézus Krisztus valóban ekkor született? Nos, mivel erre nincs pontos bizonyíték, a válasz valószínűleg a nem. A Szentírás nem említi a születési dátumát, és a születéstörténet sem. A 3. század végén az egyházi tisztviselők megállapodtak ebben a konkrét időpontban, valószínűleg azért, mert azt akarták, hogy egybeessen a már létező pogány ünnepekkel, például a Saturnaliával. Egy másik ok, amiért a nyugati egyház ezt a dátumot választotta, hogy március 25-ét elfogadták Jézus Mária méhében való szeplőtelen fogantatásának, ezért a 9 hónappal későbbi, december 25-i dátum az ő születésének dátuma.

A szenteste eredete

commons.wikimedia.org

Szenteste sok templomban imákat és énekeket énekelnek. Ezenkívül, mivel Jézus éjszaka született, a templomok éjféli misét tartanak születésének emlékére. A nagy nap előtti este ünneplésének másik oka talán abban rejlik, hogy az ókori zsidóknál a nap este hatkor kezdődött, és másnap este hatig tartott.

Középkor

commons.wikimedia.org

A karácsony az érett középkorban nagy jelentőségre tett szert, és a nemesek pazar lakomákat rendeztek az esemény megünneplésére. II. Richárd angol király is tartott egy olyan lakomát, amelyen 28 ökröt és 300 birkát ettek meg.

A figyelmetekbe ajánljuk