Az emberi méltóság, és ami mögötte van

Az emberi méltóság elvitathatatlan tisztelet, ami azért jár nekünk, mert emberek vagyunk. Honnan ered, mi a történelme? Cikkünkből kiderül.


Az emberi méltóság mentes erőszaktól, diszkriminációtól és szabadságot ígér az egyénnek, amelyben boldog lehet. Emellett olyan emberi értékre mutat rá, amely megkülönböztet minket az állatoktól. A liberalizmus, amely a szabadság, egyenlőség és igazságosság jelszavakra épül, az emberi méltóság ideájában gyökerezik. Emberi méltóság ugyanis, amikor valakinek tiszteljük a gondolatait és életvitelét akkor is, ha mienktől nagyon eltérő. De mióta létezik ez a fogalom? A Bigthink cikke alapján ezt járjuk most körül.

Dr. Samuel Hirsch német rabbi egy, a rabszolgaság elleni 1853-as beszédében kiemelte, hogy azt az emberi méltóságot, amit magunkban észreveszünk, tisztelünk és fontosnak tartunk, másokban is észre kell, hogy vegyük. Vajon a Biblia is erre gondolt a „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!" (Mk 12,30-31) sokszor ismételt tanításában? Noha az emberi méltóságnak jogi, etikai és vallási megalapozottsága is van, mint kifejezést az 1800-as évektől használják. Hirsch után az 1900-as években egyre többen, és egyre gyakrabban írtak róla. Kansas Állami Iskolája 1917-ben például kiadványt adott ki arról, hogyan neveljünk olyan gyerekeket, akiknek fontos az emberi méltóság. 1941-ben pedig Thomas Bell író regényében kiemeli, hogy nem az a fontos, hogy hova születünk, és hogy hogy ejtik a nevünk. Az emberi méltóságunk a lényeg, ez különbözteti meg halálunkat az állatok halálától. 1948-ban az ENSZ lefektette az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, melyben kiemelt szerepet kap a méltóság. Az első cikkely azt mondja ki, hogy

Minden emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van. Az emberek, ésszel és lelkiismerettel bírván, egymással szemben testvéri szellemben kell hogy viseltessenek.

Az 1900-as években továbbá a fekete emberjogi-, valamint a női egyenjogúsági mozgalmakban hangoztatták sokat az emberi méltóság eszméjét. A 21. században folytatjuk a 20. századi narratívát, egyre többet emlegetve az emberi méltóságot. Általában akkor kerül be a szóbeszédbe, amikor nem tisztelik, erőszakos cselekedetek, autoriter rendszerek kapcsán. Jó lenne, ha enélkül is szóba kerülhetne. Ám egy biztos: minél többet beszélünk róla, annál közelebb kerülünk a megértéséhez és egy kölcsönös tiszteleten alapuló világhoz.

Szerző: Mircse Andrea

A figyelmetekbe ajánljuk