Vekerdy Tamás: „Az én vezérem…”
Fotógyár/Vörös Szilárd

Vekerdy Tamás: „Az én vezérem…”

Az Alibi - hat hónapra egy félévente megjelenő antológia, melybe neves szerzők adott témában írt verseit, novelláit, gondolatait olvashatjuk. Cikksorozatunkban ezekből a szövegből válogatunk. Ebben a részben Vekerdy Tamás írásának egy részletét tolmácsoljuk.


Ha azt kérdezitek, hogy mi az a legfontosabb, amit a tehetséges emberért tehetünk, a válasz egyértelmű:
Ki kell őt bírni!
Kibírni, eltűrni!
És ez nem könnyű.
Mert a tehetség: deviáns.
Öntörvényű.
Aszociális.
A tehetséges, a kreatív ember agressziós szintje – mint ezt sokan lemérték – magasabb, mint az átlagemberé.
De persze ő nem tör-zúz, hanem önmagát emészti, és ha sikerül, „szublimál".
Vagyis az agresszióját olyan teremtő, kreatív tevékenységre fordítja, ami a többi embert hozzásegítheti ahhoz – például egy művészeti mű átélésén keresztül –, hogy saját feszültségeit is feldolgozza.
A mai emberiség nagy tömegeit külső hatások vezérlik.
A fogyasztói piac. A divatdiktátor. A zseniális népvezér. A média. A többiek véleménye.
Ezeknek a hatása negatív. Roncsolják a személyiséget. Azt is mondhatnám, egyre több és áthatolhatatlanabb héjjal vonják be a személyiség magját, ahonnan pedig az igazi vezérlésnek, az autonóm, autentikus, szuverén emberi cselekvésnek kellene kiindulnia.
Autonóm: önálló. (Független, szabad, korlátozatlan – autonomosz, ami görögül a maga törvényei szerint élőt jelent.)
Autentikus: hiteles. Szuverén: független, szabad.
„Az én vezérem bensőmből vezérel" – mondja József Attila. Szembeszegülve minden külső vezérléssel – akkoriban éppen a fasiszta, nemzetiszocialista és lenini–sztálini bolsevik vezérekkel.
A tehetség belülről vezérelt. Ezért szuverén. Ezért nem bírja őt elviselni az iskola – de sokszor a család sem. Igen, örülni kellene a tehetségnek, nem pedig irigyen gyűlölni.
A kívülről vezérelt emberek, akik folyton érzik, hogy elmulasztanak valamit, azt, hogy belső törvényeik szerint éljenek, de nem tudnak mást tenni, sokszor irigy gyűlölettel fordulnak szembe a tehetséggel, megérezve a belső vezérlés jelenlétét.
Egy embereket és nemzeteket betegítő gondolat: akinek több sikere van, akinek a földi javakból több jutott, az gyűlölnivaló. El kell venni tőle a többet, a jobbat vagy éppenséggel az életét.

A legfrissebb kötet megrendelhető a kiadónktól ide kattintva, valamint megvásárolható az Alexandra, Libri és Líra könyvesboltokban is.


A figyelmetekbe ajánljuk