Morus Tamás
Ifj. Hans Holbein festménye

Kivégezték, majd szentté avatták az angol jogászt

1535. július 6-án, 485 éve halt meg Morus Tamás angol humanista, jogász, író, költő, államférfi, későbbi védőszent.


1516-ban jelent meg híres műve, az Utópia, amelyben egy elképzelt, ideális, bár rideg társadalmi rendet írt le, ahol mindent az ész irányít. Angliát az ő idejében sem ez jellemezte...

Amikor VIII. Henrik beleszeretett udvarhölgyébe, Boleyn Annába, megpróbálta felbontatni házasságát a fiú utód szülésére képtelen Aragóniai Katalinnal. A vonakodó Thomas Wolsey lordkancellárt 1529-ben Morus váltotta pozíciójában, aki eleinte támogatta is a királyt ebben a törekvésében. Amikor azonban VIII. Henrik a pápa fennhatóságát is kezdte kétségbe vonni, Morus lemondott.

Így lett kegyvesztett

Bár Boleyn Anna koronázására meghívták, nem ment el, amivel vérig sértette az uralkodót, ráadásul 1534-ben nem volt hajlandó letenni az esküt az egyházi főhatalomról szóló törvényre, amely a pápa helyett az angol királyt nyilvánította az angliai egyház fejének.

Négy napon belül a Tower foglya volt. Perében ugyan világosan érvelt, ám ez nem segített rajta. A börtöntől legyengült férfit a hóhér segítette fel a vérpadra. „Lefelé már magam is lejövök" – mondta a bakónak.

Az elítélt utóélete

Morus Tamást Fisher Szent János bíborossal együtt 1886-ban a római katolikus egyház boldoggá avatta, 1935-ben, halálának négyszázadik évfordulóján pedig XI. Piusz pápa szentté nyilvánította.

A figyelmetekbe ajánljuk