Az emberi nyelv létrejöttének oka a tudomány legnagyobb problémái közé tartozik.


Charles Darwin szerint az emberek és az állatok között minőségbeli és nem faji eltérések vannak. A nyelv is egy ilyen minőség, melynek kialakulását nagyon nehezen tárja fel a tudósközösség.

A nyelvet a tudomány egyik legnehezebb problémájaként tartják számon.

Hogyan fejlődhetett ki a nyelv evolúciósan, ha mi az állatokból fejlődtünk, de nekik nincs képességük rá? Hogyan jöttek létre a szavak és a nyelvtan?

Mielőtt egy csecsemő kimondaná első szavait, nonverbálisan beszélget gondozóival. Ezt az érzelmi és figyelmi egymásra hangolódást interszubjektivitásnak nevezzük. A nyelv megértéséhez az interszubjektivitást kell megértenünk.

Noam Chomsky világhírű nyelvész szerint a nyelvet a nyelvtan teszi nyelvvé. Létezik egy minden nyelvet összefogó, univerzális nyelvtan, amely nyolcvanezer évvel ezelőtt született meg. A nyelvtan segítségével végtelen számú jelentést hozhatunk létre véges számú szóból. Ám a nyelvtan előtt először a szavak születtek meg.

Chomsky szerint a szavak eredete egy rejtély, ám az interszubjektivitás feltétele az elsajátításának. 1988-ban a nyelvész úgy vélte, ösztönző, szeretetteljes környezet kell a nyelv elsajátításának képességéhez.

Egy árvaházi gyermek például nem fogja tudni jól elsajátítani a nyelvet.

A nyelv megtanulása olyan, mint a járás tanulása, csak úgy megtörténik a gyerekekkel. A szavak helyett a csecsemők az első hónapokban kiabálnak, morognak, nyöszörögnek és más hangokat adnak ki.

Ezt proto-társalgásnak nevezzük, mert a tényleges beszélgetés formáját követi. Az első év végén a csecsemő képes rámutatni tárgyakra, ez is a nyelvfejlődés érettségére utal, mivel olyan, mintha azt mondaná „Ez az".

Az állatoknál miért nem alakul ki a nyelv? A csimpánzoknál például az anya a külvilágtól elzárva egyedül neveli kölykét az első hat hónapban. A szakemberek szerint a humán csecsemőnek emiatt nagyobb szüksége van az érzelmeinek megosztására, mert mások is vannak körülötte, akiknek kifejezheti az igényeit.

Az, hogy az ember nem egyedül neveli a gyermekét, 1.8 millió évvel ez előttről származik, a Homo erectus idejéből. Az emberi csecsemő már ekkor több ember szándékát kellett kitalálja és több ember felé kellett jelzéseket adjon saját szándékai felől, így alakulhatott ki az interszubjektivitás, ami a nyelvhez vezetett.

Hogy miért pont az első életév vége fele kezd el az embergyerek beszélni, még mindig rejtély.

(Forrás: Psychology Today)

A figyelmetekbe ajánljuk