Wet rotation

Még a haldokló csillagok is képesek új bolygókat létrehozni

Egy új tanulmány szerint a kettőscsillagok 10 százaléka körül alakulnak ki új világok egy bizonyos helyzetben.


Amikor a fiatal csillagok egy molekuláris hidrogénfelhőből összeolvadnak, egy protoplanetáris korongnak nevezett anyagmaradvány veszi őket körül. Ez a korong az a hely, ahol a bolygók kialakulnak, és a csillagászok egyre jobban belelátnak ezekbe a fátyolos környezetekbe, és megfigyelik, hogyan alakulnak ki az embrionális világok. De nem a fiatal csillagok az egyetlenek, amelyek körül nyersanyagból álló korongok forognak. Néhány öreg, haldokló csillagnak is van korongja. Kialakulhat-e bolygók második generációja ilyen körülmények között?

Amikor a Nap vörös óriássá tágul, anyagrétegeket lök ki az űrbe, és végül eléggé kitágul ahhoz, hogy elpusztítsa a Földet és a többi belső bolygót. A Jupiter és a külső bolygók túlélik, de valószínűleg egy fehér törpe, a Nap maradványa körül keringenek majd. Ebben a forgatókönyvben a fehér törpe körül nem alakulhatnak ki új bolygók. De a mi Napunk egy relatív ritkaság. Sok csillag létezik kettős párban. A kettős csillagok egykorúak, de különböző tömegűek. Mivel egy csillag kezdeti tömege határozza meg a jövőjét, a kettős párban lévő csillagok élettartama eltérő.

Ha az egyik ilyen csillag a mi Napunkhoz hasonló tömegű, akkor vörös óriássá válik, és halálakor anyagot dob ki az űrbe. Mi történik ezzel az anyaggal, ha a csillagnak kettős társa van? Egy új tanulmány szerint a második csillag gravitációs vonzásának hatására a haldokló csillagból kilökődött anyag egy új, forgó korongot alkothat, amely nagyon hasonlít a fiatal csillag körüli protoplanetáris koronghoz. A csillagászok már tudták, hogy ez megtörténhet. Ami újdonság, az a bizonyíték arra, hogy a bolygók második generációja is kialakulhat a korongban. Az új tanulmány szerint a kettőscsillagok 10 százaléka körül alakulnak ki új világok ebben a helyzetben.

A kutatók által vizsgált koronggal rendelkező, kifejlődött kettőscsillagok tíz százalékában nagy üreget láttak a korongban. Ez arra utal, hogy valami ott lebeg, ami az üreg környékén összegyűjtötte az összes anyagot. Valószínűleg csak egy dolog alakulhat ki ezekben a korongokban: bolygók. A csillagászok még nem biztosak abban, hogy ezek bolygók, de a bizonyíték érdekes. Ha kiderül, hogy a világok második generációja alakul ki ilyen módon, az jelentős felfedezés. Azt jelenti, hogy a bolygóképződésről szóló elméletünk, az úgynevezett ködhipotézis helyes, de nem megy elég messzire. A bolygóképződés e rendkívüli módjának megerősítése vagy cáfolata példátlan teszt lesz a jelenlegi elméletek számára.

(Forrás: ScienceAlert)


A figyelmetekbe ajánljuk