kleopátra, cleopatra

Kleopátra a gyönyörű fáraó, aki szinte minden férfit elcsábított, ám azt kevesen tudják róla, hogy rendkívül okos és tájékozott uralkodó volt.


Nem volt egyiptomi

Ha megkérdeznénk valakit, hogy mi jut eszébe, ha azt mondjuk neki Kleopátra, valószínűleg sokaknak az uralkodónő misztikus szépségén kívül, az ókori Egyiptom jutna eszébe. Ennek ellenére a világ utolsó független fáraója nem egyiptomi volt, görög felmenőkkel rendelkezett, és görögül beszélt. Apját Ptolemaiosznak hívták, és leszármazottja volt Nagy Sándor hadvezérnek. Maga a Kleopátra név is görög eredetű, jelentése: apa dicsősége vagy híres apa lánya.

​Hozzáment a testvéréhez

A fáraó családjában szinte minden férfit Ptolemaiosznak hívtak. Miután Kleopátra apja meghalt, az ő kezébe került a hatalom, ám abban az időben a nők nem uralkodhattak férfi társuralkodó nélkül. Így a leggyorsabb és legjobb megoldásnak az tűnt, ha feleségül megy az öccséhez, Ptolemaiszhoz, és együtt uralkodnak Egyiptomban. Ami lássuk be, elég furcsa.

Testvéri konfliktus

Ha valakinek van testvére azt tudhatja, hogy olykor-olykor elkerülhetetlenek a veszekedések. Nos, Kleopátra és testvére/férje esetében is minden bizonnyal ez történt, amikor Kr. e. 49-ben Ptolemaiosz 13 éves lett és nagyon szeretett volna a nővére/felesége nélkül uralkodni.

XIII. Ptolemaiosz összeesküdött a királynő ellen, ezért Kleopátra kénytelen volt Szíriába menekülni. Amíg pedig száműzetésben élt, Ptolemaiosz belekeveredett a római polgárháborúba. Kr. e. 48 őszén a római hadvezér, Pompeius próbált elmenekülni Caesar csapatai elől és Egyiptomban keresett menedéket. Ebben az időben Ptolemaiosz rendkívül fiatal volt, csupán 15 éves, és egymaga ült a trónon. Sejthetjük, hogy mennyire tudott felnőtt és ésszerű döntéseket hozni.

Úgy gondolják, hogy a szinte gyerek uralkodó imponálni szeretett volna Caesarnak, így valószínűleg megölette Pompeiust. Amikor pedig Caesar megérkezett Egyiptomba, Ptolemaiosz átnyújtotta a levágott, bepácolt fejét. Caesar haragra gerjedt és elfoglalta az egyiptomi fővárost, emellett kötelességének érezte, hogy döntőbíró legyen a rivális testvérpár követelései között.

Kleopátra próbálta meghódítani Caesart, amivel Ptolemaioszt igencsak feldühítette. A királynő a palotába vitette magát egy perzsa szőnyegben szolgái által, és így mutatkozott be Caesarnak. Ekkor a római politikus meggondolta magát, Egyiptom bekebelezését elvetette, és elhatározta, hogy támogatni kezdi Kleopátra igényét trónja visszakövetelésére. Természetesen zavargások törtek ki, melynek során Kr. e. 47. január 13-án XIII. Ptolemaiosz a Nílusba fulladt, amikor az aranypáncélja túl nehéz volt ahhoz, hogy úszni tudjon benne.

​Népszerű vezető volt

Amikor férje és egyben testvére elhunyt, ő maradt a trónon, de természetesen szüksége volt egy férfi társuralkodóra, ezért - meglepetés - hozzáment egy másik testvéréhez, akit - meglepetés - Ptolemaiosznak hívtak. Ő volt XIV. Ptolemaiosz. Ám Kleopátra ekkoriban már igencsak jó kapcsolatot ápolt Julius Caesarral, ennek a románcnak köszönhetően a fáraónő pozíciója egyre biztosabbá vált, és népszerűségét azzal szilárdította meg, hogy hivatalos ügyekben egyiptomiként beszélt és öltözködött, míg a magánéletben visszatért a görög nyelvre. Ő akart lenni Isis istennő élő megtestesítője, így alkalomadtán ennek megfelelően öltöztették fel, ezzel pedig az embereket könnyen elbűvölte.

Könyörtelen is tudott lenni

A Caesarral való szövetségét tovább erősítette, hogy Kleopátrának gyermeke született, akit Caesarionnak (vagyis kis Caesarnak) nevezett el, utalva arra, hogy kié a gyermek. Ám sajnálatos módon ez a szoros szövetség hamar zátonyra futott, ugyanis Caesart Kr. e. 44-ben meggyilkolták. Ekkor a fáraónő pont Rómában volt, hogy meglátogassa kedvesét. A tragédia után visszatért Egyiptomba, és rájött, hogy a fia most már társuralkodóvá válhat, ezért megmérgeztette az akkori férjét/testvérét XIV. Ptolemaioszt.

Intelligens uralkodó volt

A királynőt korának egyik legműveltebb nőjének tartották. Irodalmi, művészeti, politikai és filozófiai ismeretei sokszor meghökkentették a beszélgetőpartnereit. A legendákkal ellentétben nem volt kiemelkedően szép nő, ám intelligenciájával könnyedén az ujja köré csavart bárkit.

A figyelmetekbe ajánljuk