Marie Antoinette

„Hadd egyenek kalácsot" – a leghíresebb idézet, amelyet Marie Antoinette, Franciaország királynéjának tulajdonítanak a francia forradalom idején. A mondat, amit jól ismerhetünk a történelem könyvekből, s amely megannyi legendának és teóriának adott teret. De ez tényleg így történt?


A história szerint ez volt a királynő válasza, amikor megtudta, hogy éhező paraszt alattvalóinak nincs kenyere. Mivel a sütemény vagy bármiféle különlegesebb pékárú drágább volt, mint a kenyér, az anekdotát Marie Antoinette-nek az egyszerű emberek körülményeivel és mindennapi életével szembeni önfeledtségének, nemtörődömségének példájaként idézik.

De vajon valóban kimondta-e valaha is ezeket a szavakat? Valószínűleg nem.

Először is, az eredeti francia mondat, amelyet Marie Antoinette állítólag mondott a „Qu'ils mangent de la brioche" míg ezt az angolok „Let them eat cake"-nek (Hadd egyenek tortát-ra) fordították. Ami nem egészen helyes, hiszen inkább "Hadd egyenek brióst/kalácsot" lenne a megfelelő változat. Persze, mivel a briós egy tojással és vajjal készült pékárú, majdnem olyan fényűző élelmiszernek számíthatott, mint a sütemény, de ez természetesen nem igazán változtat a történet lényegén. Az viszont kétségtelen, hogy a királyné nem arra a fajta desszertre utalt volna, amit az angolul beszélők gyakran elképzelnek, ez egyszer biztos.

Másrészt egyáltalán nincs történelmi bizonyíték arra, hogy Marie Antoinette valaha is ezt mondta volna. De honnan származik az idézet, és hogyan került a francia királynéhez?

A néprajzkutatók a világ más részein is találtak hasonló történeteket, bár a részletek változatonként eltérnek. Egy 16. századi Németországban gyűjtött mesében például egy nemesasszonyról olvashatunk, aki elcsodálkozik azon, hogy az éhező szegények miért nem esznek egyszerűen krosemet (édes kenyeret). Alapvetően a kiváltságaikról megfeledkező uralkodókról vagy arisztokratákról szóló történetek népszerű és elterjedt legendák voltak akkoriban, így nem lehetetlen, hogy ez is csupán egy koholmány, amit teljesen alaptalanul húztak rá a királynéra.

A „Qu'ils mangent de la brioche" kifejezést talán Jean-Jacques Rousseau francia filozófus írta le először. Vallomások című művének VI. könyvében tűnik fel az idézetet, amit egy nagy és ismert hercegnőnek tulajdonít. Bár tény, hogy Marie Antoinette hercegnő volt, ám egészen valószínűtlen, hogy Rousseau rágondolt, hiszen ekkor még egészen kislány volt.

Mivel Rousseau írásai inspirálták a forradalmárokat, néhányan azt feltételezik, hogy ezt az idézetet is átvették, és hamisan Marie Antoinette-nek tulajdonították, és propagandaként terjesztették, hogy így szítsák a monarchia ellenzékét. A kortárs kutatók azonban szkeptikusak az ilyen állításokkal szemben, mivel nem találtak bizonyítékot az idézetre az újságokban, röpiratokban és más, a forradalmárok által kiadott anyagokban sem.

(Livescience)

A figyelmetekbe ajánljuk