Napindító gondolat – 03.02.

Kedd reggel Kaffka Margit gondolatait tolmácsoljuk, aki az írás szépségére emlékeztet minket.


Homokszemek

A nap idézete Kaffka Margittól

Hamu és Gyémánt

A révnél

Az írónő 1918-ban bekövetkezett halálát követően jelent meg – ugyanebben az évben – A révnél című posztumusz kötete, mely összesen tizenkilenc elbeszélést tartalmaz. A kötet írásai finom lélekrajzzal átszőtt kisebb elbeszélések. Kaffka Margit kiemel kora valóságából egy-egy drámai helyzetet, jellegzetes női sorsot.

Nem moralizál, történetei nem tanulsággal szolgálnak, hanem a lélek rezdüléseit és hullámzásait mutatják az őt ért benyomások hatása alatt.

A József Attila-díjas Hegedűs Géza a század végén úgy nyilatkozott a kötetről, hogy az írónő fogalmazása

„fegyelmezetten szabatos, és habár az alakok lélektani ábrázolása kitűnő, a cél mégis mindenütt a társadalomkép. Kaffka Margit elérkezett művészi útjának új állomásához. De nem volt folytatás."

A figyelmetekbe ajánljuk