Jobban összeköt minket genetikailag anyanyelvünk, mint gondolnánk
Korábban már mi is beszámoltunk róla hosszabban, miként befolyásolja nyelvünk a gondolkodásunkat, egy frissen közölt tanulmány pedig most azt fejtegeti, hogy földrajzi helyzetünktől függetlenül is összeköt minket genetikailag nyelvünk.

Amikor őseink sokféleségére gondolunk, eszünkbe juthat földrajzi különbözőségük, ami részben befolyásolhatja azt, hogy kik vagyunk. Ám nem csak a hely, hanem a kultúra és a nyelv is formálja a génáramlást. Egy új tanulmány megállapította, hogy az indiai szubkontinens népei számára az ilyen társadalmi és kulturális tényezők fontosabbak lehetnek genetikai változatosságuk szempontjából, mint más, helyhez kötött jellegzetességek.

A kutatók a tanulmány készítésekor kifejlesztettek egy COGG elnevezésű számítógépes modellt a populáció genetikai alstruktúrájának elemzésére. A COGG adatkészletete az elemzéskor 90 indiai csoport 981 egyén génkészletét tartalmazta. Ezt tovább ötvözte 503 darab, eurázsiai populációból származó 1333 egyén adatkészletével.

Az eredmények meghökkentőek, a genotípus és földrajzi jellemzők között ugyanis gyenge összefüggést találtak, a közös nyelv viszont erős genetikai kapcsolódást mutatott. A kutatók kimutatták, hogy ugyanazon nyelven beszélők sokkal szorosabban kapcsolódnak egymáshoz, függetlenül attól, hogy a hol éltek szubkontinensen.

Mi több, a társadalmi struktúra is erős összefüggést mutatott a gének rokonságával. A kutatók feltételezik, hogy ez az összefüggés az indiai kasztrendszer által előírt társadalmi rétegződésből származik. A kasztrendszer miatt Indiában ugyanis endogámiát vezettek be, ami azt jelenti, hogy házasodni csak egy adott csoporton belül lehetséges. Noha a kasztrendszert 1950-ben felszámolták, az endogámia kihatott a génáramlásra.

A tanulmány tanulsága, hogy genetikai történetünket ne a földhöz vagy nyelvhez kössük, hanem értsük meg, hogy akár komplexebb, történelmi folyamatokhoz is köze lehet a génáramlásnak.

(Forrás: BigThink)

A figyelmetekbe ajánljuk