szegény gyerekek

Egy jamaikai családlátogató programot terjesztettek ki szélesebb csoportra, annak érdekében, hogy minél több család férjen hozzá a gyerekeket fejlesztő programhoz. A módszertan kísérletét Kínában végezték.


A vizsgálat fókuszában a nyelvi nehézségek és kognitív képességek álltak, ezeken a területeken akartak javítani a kísérlet vezetői.

Összesen 1500, Kína hegyvidéki falvaiban élő családot látogattak meg a szakértők. Mindegyikükhöz a szülőkkel vagy a gondviselőkkel azonos végzettséggel rendelkező fejlesztő érkezett, akiknek legfőbb feladata az volt, hogy a gyerek nevelőinek megtanítsák, hogyan tudnak a fejlődésüket legjobban segítő módon foglalkozni velük.

A fejlesztés a nyelvi és kognitív képességeket, a finommotoros képességeket, illetve a szociális és érzelmi képességeket célozta. A családlátogató lejegyzetelte, hogy ki foglalkozik a gyerekkekel, mennyit játszanak velük, elvégzik-e a megadott feladatokat két foglalkozás között. A látogatások heti rendszerességűek voltak és majdnem két évig tartottak.

A program fontos eleme volt más jellegében ugyanilyen felzárkóztató programokhoz képest, hogy nagyon olcsón tudták kivitelezni. Hiszen 1500 családnál is mindössze 91 látogatóra és 24 projektszervezőre volt szükség. Ezen kívül semmi mást nem igényelt a program, így a szegényebb régiók is megengedhették maguknak.

Az eredmények szerint jelentősen jobban teljesítettek a programban résztvevő gyerekek, mint azok, akik csak táplálkozás-kiegészítőket kaptak. A programról a G7 számolt be hosszabban.

A figyelmetekbe ajánljuk