white and brown human robot illustration

Megtanítható-e az intelligencia a robotoknak? A fizikai rezervoárszámítás fejlődése, ami az agyi jeleket értelmező technológia, hozzájárulhat a hozzánk hasonlóan gondolkodó mesterséges intelligenciájú gépek létrehozásához.


Egy friss tanulmányban a Tokiói Egyetem kutatói felvázolják, hogyan lehetne egy robotot megtanítani arra, hogy egy labirintusban navigáljon a géphez csatlakoztatott agyi idegsejtek kultúrájának elektromos stimulálásával. Ezeket az idegsejteket, vagyis neuronokat élő sejtekből tenyésztették ki, és a számítógép számára fizikai tartalékként szolgáltak a koherens jelek felépítéséhez.

A jeleket homeosztatikus jeleknek tekintik, amelyek azt jelzik a robotnak, hogy a belső környezetet egy bizonyos tartományon belül tartják, és alapértékként működnek, miközben szabadon mozog a labirintusban. Amikor a robot rossz irányba kanyarodott vagy rossz irányba nézett, a sejtkultúrában lévő neuronokat egy elektromos impulzus zavarta meg. A kísérletek során a robotot folyamatosan táplálták a zavaró jelekkel megszakított homeosztatikus jelekkel, amíg sikeresen meg nem oldotta a labirintusfeladatot.

Ezek az eredmények azt sugallják, hogy a célvezérelt viselkedés további tanulás nélkül is létrehozható azáltal, hogy zavaró jeleket küldünk egy megtestesült rendszernek. A robot nem látta a környezetet, és más érzékszervi információt sem kapott, így teljes mértékben az elektromos próba-hiba impulzusoktól függött. Arra jutottak, hogy az intelligencia egy élő rendszerben egy olyan mechanizmusból ered, amely koherens kimenetet nyer ki egy rendezetlen vagy kaotikus állapotból

Ezt az elvet felhasználva a kutatók arra jutottak, hogy intelligens feladatmegoldó képességeket lehet előállítani fizikai rezervoárszámítógépek segítségével, amelyek kivonják a kaotikus neuronális jeleket, és homeosztatikus vagy zavaró jeleket szolgáltatnak. Ezáltal a számítógép olyan rezervoárt hoz létre, amely megérti, hogyan kell megoldani a feladatot. A csapat úgy véli, hogy a fizikai rezervoárszámítógépek alkalmazása hozzájárul majd az agy mechanizmusainak jobb megértéséhez, és elvezethet egy neuromorfikus számítógép újszerű kifejlesztéséhez.

(Forrás: Robotics & Automation News)


A figyelmetekbe ajánljuk