uranium

A tudósok egy olyan, új típusú uránt (urán-214) fedeztek fel, amely a valaha ismert legkönnyebb.


Az újonnan talált urán az úgynevezett urán-214. Ez egy olyan izotóp, amely 30-cal több neutronnal rendelkezik, mint protonnal, valamint eggyel kevesebb neutronja van, mint a következő legkönnyebb ismert uránnak.

A neutronok tömege az urán-214-ben sokkal könnyebb, mint a gyakori urán-izotópokban. Ilyen az atomreaktorokban használt urán-235 is, amelynek 51 extra neutronja van.

Ez az újonnan megtalált izotóp nem csak könnyebb, mint mások, de bomlása során egyedülálló viselkedést figyeltek meg nála.

Az új eredmények segítenek a tudósoknak jobban megérteni az alfa-bomlás néven ismert radioaktív bomlási folyamatot, melynek során az atommag elveszíti két proton és két neutron csoportját, más néven alfa-részecskéit.

Noha arra már rájöttek, hogy az alfa-bomlás az alfa-részecskének a kilökődését eredményezi, egy évszázados tanulmányozás után még mindig nem tudják az alfa-részecske kialakulásának pontos részleteit.

A kutatók az új urán-izotópot egy nehézanion-kutató létesítményben hozták létre a kínai Lancsouban. Az uránt volfrám anyagból hozták létre lézer segítségével.

Az új urán-214 izotóp felezési ideje mindössze fél ezredmásodperc volt, vagyis ennyi időbe telik, amíg a radioaktív minta fele lebomlik. Az urán leggyakoribb izotópjának ezzel szemben ─ az úgynevezett urán-238-nak ─ felezési ideje 4,5 milliárd év, ami körülbelül a Föld korának felel meg.

Az új izotópnak 122 neutronja van, megközelítve a 126-os "mágikus neutronszámot", ami nagy stabilitást mutat a konfigurációja miatt.

Ezzel a konfigurációval a tudósok könnyebben kiszámíthatják a protonok és a neutronok közötti erő kölcsönhatását. Ez teszi ezeket a frissen felfedezett izotópokat különösen érdekessé a tudósok számára.

A tanulmány vezető szerzője, Zhiyuan Zhang, a Kínai Tudományos Akadémia fizikusa szerint ezeknek az interakcióknak a vizsgálata feltárhatja a mag szerkezetével és bomlási folyamatával kapcsolatos jellemzőket is.

(Science Alert)


Related Articles From Your Site
Related Articles Around the Web
A figyelmetekbe ajánljuk