earth globe axis

A tudósok szerint az emberiség bolygónk éghajlatára gyakorolt hatása olyan mélyreható, hogy évtizedek óta akaratlanul is mozgatjuk azt a tengelyt, amely körül a Föld forog.


Egy új tanulmányban a kutatók a sarki vándorlás jelenségét vizsgálták, amelyben a Föld mágneses északi és déli pólusa a bolygó felszínén tulajdonképpen elsodródik. Úgy gondolják, hogy ezt a titokzatos jelenséget számos tényező befolyásolja, ilyen többek között a klímaváltozás hatása is.

"A globális felmelegedés alatt bekövetkezett gyorsabb jégolvadás volt a legvalószínűbb oka a sarki sodródás irányváltásának az 1990-es években"

─magyarázza Shanshan Deng vezető kutató a kínai Földrajzi Tudományok és Természeti Erőforrások Kutatásának Intézetétől.

Az új tanulmányban Deng és munkatársai megvizsgálták, hogy az utóbbi évtizedekben a földfelszíni teljes víztárolásban bekövetkezett változások milyen mértékben járultak hozzá az időben hozzájuk közel álló mágneses poláris vándorlás mennyiségéhez.

A víztárolók változásai magukban foglalják a földi vízszint azon változásait, amelyek a gleccserek olvadásával járnak. Ezek a változások azért fontosak, mert befolyásolják a tömeg eloszlását a Földön, és amikor egy forgó tárggyal van dolgunk, a tömeg eloszlása befolyásolja a forgás módját.

Vincent Humphrey, a svájci Zürichi Egyetem klímatudósítója szerint ez a változás

"Akkora, hogy megváltoztathatja a Föld tengelyét."

Noha a sarki sodródás természeti jelenségét a tudósok több mint egy évszázadon keresztül megfigyelték, a vándorlás az utóbbi időben erőteljesen felgyorsult. Ennek egyik jelzése az 1990-es években először észlelt mágneses északi pólus nyugati irányból kelet felé tartó irányváltása volt. A csapat számításai szerint az 1990-es években tapasztalt sarki sodródás változásának elsődleges hajtóereje a jégolvadás volt, vagyis az éghajlatváltozás.

Ezen kívül magyarázó tényező még a mértéktelen vízfelhasználás is, amely szintén változást hozott a földfelszíni teljes víztárolásban.

Az eddig tapasztalt tengelyeltolódás mértéke olyan csekély, hogy az emberek nem tudnák érzékelni a mindennapi életben. A folyamatban levő jégolvadás és a talajvízkészletek folyamatos kifosztása azonban további hatással lehet a jövőbeni tengelyeltolódásra. Ennek még nem tudjuk, milyen következményei lehetnek.

(Forrás: Science Alert)


A figyelmetekbe ajánljuk